Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


ആർക്കും സാധ്യമല്ലാ യതൊന്നിനും

ആർക്കും സാധ്യമല്ലാ
യതൊന്നിനും സാധ്യമല്ലാ
യേശുവിൻ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും
എന്നെ വേർപിരിക്കാൻ

പ്രതികൂലങ്ങൾ എത്ര വന്നെന്നാലും അതിൻ
മീതെ നടന്നു ഞാൻ കടന്നു പോകും
ഒരു കൈയ്യാൽ എൻ കണ്ണുനീർ തുടക്കും ഞാൻ
മറു കയ്യാൽ എൻ യുദ്ധം ചെയ്തീടും
യേശുവിൻ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നൊരുനാളും
അകലുകയില്ലാ ഞാൻ

സ്ഥാന മാനങ്ങൾക്കോ
പേരിനും പെരുമക്കുമോ
പാപ മോഹങ്ങൾക്കോ
സാദ്ധ്യം അല്ലേ അല്ലാ;-

പ്രതി…

ബന്ധുജനങ്ങൾക്കോ
പ്രലോഭനങ്ങൾക്കോ
ജീവനോ മരണത്തിനോ
സാദ്ധ്യം അല്ലേ അല്ലാ;-

പ്രതി…

ആർപ്പിൻ നാദം ഉയരുന്നിതാ
ആരിതാ വരുന്നാരിതാവരുന്നേശു
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.