Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


അല്ലലില്ലല്ലോ എനിക്കല്ലലില്ലല്ലോ

അല്ലലില്ലല്ലോ എനിക്കല്ലലില്ലല്ലോ
യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകയാൽ
നടത്തുന്നല്ലോ വഴി നടത്തുന്നല്ലോ
സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികെ

കൂരിരുളിൻ താഴ്വരയിൽ ഞാൻ നടന്നാലും
ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടില്ലാ(2)
നീ എന്നോടു കൂടെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ
പച്ച പുൽപുറങ്ങളിൽ കിടത്തുന്നല്ലോ(2)

ശത്രുക്കൾ മുൻപായെനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു
എന്നെ എണ്ണയാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു(2)
എന്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു
നന്മയും കരുണയുമെന്നെ പിന്തുടരുന്നു(2)

അമ്മ തൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറന്നു പോകുമോ
അല്ലലില്ലാ നാടുണ്ട് സ്വർഗ്ഗനാടുണ്ട്
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.