Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


അനാദി സ്നേഹത്താൽ എന്നെ

അനാദി സ്നേഹത്താൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ച നാഥാ
കാരുണ്യത്തിനാൽ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തവനേ (2)

നിന്‍റെ സ്നേഹം വലിയത് നിന്‍റെ കരുണ വലിയത്
നിന്‍റെ കൃപയും വലിയത് നിന്‍റെ ദയയും വലിയത്

അനാഥയായ എന്നെ അങ്ങ് തേടി വന്നല്ലോ
കാരുണ്യത്തിനാൽ എന്നെ ചേർത്തണച്ചല്ലോ(2);-

നിന്‍റെ…

കടുപോന്ന നാളുകളെ ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം
കണ്ണീരേടെ നന്ദി ചൊല്ലി സ്തുതിക്കുന്നു നാഥാ(2);-

നിന്‍റെ…

നൊന്തു പെറ്റ അമ്മപോലും മറന്നിടുമ്പോഴും
മറക്കുകില്ല ഒരുനാളും എന്നു ചൊന്നവനേ(2);-

നിന്‍റെ…

അനാദി സ്നേഹത്താൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ച
അമ്മ തൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മറന്നു പോകുമോ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.