Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


എണ്ണമില്ലാ നന്മകൾ മാത്രം

എണ്ണമില്ലാ നന്മകൾ മാത്രം
യേശു എനിയ്ക്ക് തന്നതാൽ
യോഗ്യതാ ഇല്ല ഏഴയിൽ
ഓർക്കുമ്പോൾ നിറയും കണ്ണുകൾ

ശത്രുക്കൾ മുൻപാകെ മേശയും
ഒരുക്കി വൻ അത്ഭുതാകരം
യേശുവിൻ ജയം ഉയർത്തുവാൻ
ശത്രുവിൻ തല തകർത്തവൻ;-

ഞാൻ ഇന്നും ഒരു അത്ഭുതമായ്
കർത്തൻ എന്നെ കാത്തിടുന്നതാൽ
നാളെന്നും എന്നേശുവിനായ്
നന്ദിയോടെ പിൻഗമിച്ചീടും;-

നന്മകളോരോന്നോർക്കുമ്പോൾ
നൊമ്പരം ഏറുന്നു പ്രിയനേ
സ്നേഹത്തിൻ ആഴം ഏകുവാൻ
സാധു ഞാൻ എന്തുള്ളൂ നാഥനേ;-

എണ്ണി എണ്ണി തീരാത്ത നന്മകൾ
എണ്ണമില്ലാ നന്മകൾ എന്നിൽ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.