Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


കാണുക നീ കാൽവറി

കാണുക നീ കാൽവറി
മാറുമോ നീ നിൻ നാഥനായ് (2)

വഹിച്ചവൻ നിന്നുടെ പാപം സകലവും
വാസമൊരുക്കുവാൻ നിത്യതയിൽ (2)
വഴുതിടാൻ സാദ്ധ്യത ഏറുന്ന വേളയിൽ
താങ്ങി നടത്തുന്ന വൻകരമായ് (2);- കാണുക…

മധുര നാദത്തിന്‍റെ മൃദുല ധ്വനികളാൽ
ഹൃദയ കാഠിന്യം നീ അകറ്റി (2)
അരുളു പ്രത്യാശ സത്യങ്ങൾ നിത്യവും
അഴലാതെ നിന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ(2);- കാണുക…

കാണുന്നു ഞാൻ ക്രൂശിന്മേൽ രക്ഷകനാം നാഥനെ
കണ്ണുനീരെന്നു മാറുമോ വേദനകൾ എന്നു തീരുമോ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *