Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


കാണുക നീയാ കാൽവറിയിൽ

കാണുക നീയാ കാൽവറിയിൽ
കേൾക്കുക നീയെൻ യേശുവിൻ ശബ്ദം
മുള്ളിൻ കിരീടം ശിരസ്സിൽ ചൂടി
രക്തം മുഴുവൻ വാർന്നവനായ്

പാപവഴികളിൽ നീ നടന്നു-തൻ
പാദങ്ങളിൽ അവർ ആണി തറച്ചു
പാപക്കറ നിന്‍റെ കൈകളിൽ ഉള്ളതാൽ
പാണികളെയും ക്രൂശിൽ തറച്ചു

ദുഷ്ട വിചാരത്തിൽ നീ രസിച്ചതാൽ
മുൾക്കിരീടം താൻ ചൂടി നിനക്കായ്
ഇത്രത്തോളം നിന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്നോതി
കൈകൾ വിരിച്ചു താൻ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു

തൂകുക തുള്ളി കണ്ണുനീർ നിന്‍റെ
പാപച്ചുമടവൻ പാടെയൊഴിക്കും
ഹൃത്തിൻ മുറിവുകൾക്കേകും താൻ സൗഖ്യം
പൂർണ്ണസമാധാനം ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കും

കാണുന്നു ഞാൻ ക്രൂശിന്മേൽ രക്ഷകനാം നാഥനെ
കണ്ണുനീരെന്നു മാറുമോ വേദനകൾ എന്നു തീരുമോ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.