Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


ആകുലതയിൽ ആശ്വാസമായ്

ആകുലതയിൽ ആശ്വാസമായ്
എന്നെ കാക്കും യേശുവേ
ആലംബമില്ലാ നേരത്തു ചാരേ
വന്നു തലോടുന്ന സ്നേഹമേ

നീയാണു സ്നേഹം നീയാണു വിടുതൽ
നീയാണെൻ സർവ്വസവും

ഭാരങ്ങളിൽ എൻ തണലായ് നിന്നു
എന്നെ നയിക്കുന്ന ദൈവമേ
മനസ്സിന്റെ വിങ്ങൽ സന്തോഷമായി
എനിക്കു നീ നൽകണേ എന്റെ നാഥാ;-

നീയാണു…

പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നും കേട്ടരുളും
എത്ര വലിയവനാം തമ്പുരാൻ
ജീവിതമാം കദന തോണിയിൽ
നയിക്കണേ ഞങ്ങളെ നല്ല നാഥാ;-

നീയാണു…

ആലയം ദേവാലയം സമ്പൂർണ്ണമായി
ആകുലൻ ആകരുതേ മകനേ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.