Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

Tag Archives: christian songs malayalam

അത്ഭുതവാനേ അതിശയവാനേ

അത്ഭുതവാനേ അതിശയവാനേ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാനാരാധിക്കുന്നു ദൈവാധി ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ കത്താധി കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തി പാടുവിൻ ജ്ഞാനത്തോടെ വാനത്തെ നിർമ്മിച്ചവൻ ഭൂമിയെ വെള്ളത്തിൻമേൽ വിരിച്ചവൻ പ്രഭചൊരിയാൻ താരകം നിർമ്മിച്ചവൻ ആയുസ്സുള്ള കാലമെന്നും സ്തുതികരേറ്റിടാം ചെങ്കടലിൽ വഴിതുറന്ന ദൈവം നീയല്ലോ യിസ്രായേലെ വഴി നടത്തിയ ശക്തൻ നീയല്ലോ ശത്രുവെ സംഹരിച്ചു സ്വന്തജനത്തെ നീ പോറൽ ലേശം ഏറ്റിടാതെ മറുകരയേറ്റി എരിവെയിലിൽ മരുഭൂവിൽ മേഘസ്തംഭമായ് കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ അഗ്നിസ്തംഭമായ് മാറയെ മധുരമാക്കി അനുദിനമെന്നെ ജയത്തോടെ നടത്തുവാൻ ശക്തനായവനെ ബാശാനെ […]

Read More 

അതിമോദം പാടും ഞാൻ

അതിമോദം പാടും ഞാൻ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ദേവാധി ദേവൻ രാജാധി രാജൻ ലോകാധി നാഥനെൻ യേശുവിന്നു (2) പരലോകം വിട്ടവൻ പാരിൽ വന്നു പാപികൾക്കായ് തന്‍റെ ജീവൻ തന്നു ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ പാടി പുകഴ്ത്തം തൻ സ്നേഹത്തെ കീർത്തിക്കും ഞാനെന്നും തൻ നാമത്തെ നീചനാം എന്നേയും സ്നേഹിച്ചുതാൻ മോചനം തന്നെന്നെ രക്ഷിച്ചതാൽ ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ പാടി പുകഴ്ത്തും തൻ സ്നേഹത്തെ കീർത്തിക്കും ഞാനെന്നും തൻ നാമത്തെ ഒരു നാളും കുറയാത്ത നിത്യസ്നേഹം മരുഭൂവിൽ ഞാനിന്ന് ആസ്വദിച്ച് ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ […]

Read More 

അതിമഹത്താം നിൻ സേവ

അതിമഹത്താം നിൻ സേവ ചെയ്‌വാൻ എന്നെ വിളിച്ച എൻ പ്രിയ കർത്താവേ ജീവിച്ചിടും ഞാൻ എൻ നാൾ മുഴുവൻ നിനക്കായ് എൻറെ യേശുവേ ബലഹീന പാത്രമാം എന്നെ നീ ഉരുക്കി പുതുരൂപം നൽകിയല്ലോ ഉപയോഗപൂർണ്ണമായ് അഭിമാന പാത്രമായ് എന്നെ വേർതിരിച്ചുവല്ലോ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ അഗ്നിശോധനയും കൃപ നൽകാൻ മരുഭൂമിയും ദർശനമേകാൻ പത്മാസും ഒരുക്കി എന്നെ വേർതിരിച്ചുവല്ലോ ലാഭമായിരുന്നവ ചേതമെന്നെണ്ണി ഞാൻ നിൻ സേവക്കായ് ഇറങ്ങി നഷ്ടമാകില്ല ഒന്നും നിൻറെ വിശ്വസ്തത എന്നെ പുലർത്തിടുമല്ലോ

Read More 

അടവി തരുക്കളിന്നിടയിൽ

അടവി തരുക്കളിന്നിടയിൽ ഒരു നാരകം എന്നപോലെ വിശുദ്ധരിൽ നടുവിൽ കാണുന്നേ അതിശ്രേഷ്ഠനാമേശുവിനെ വാഴ്ചത്തുമേ ഞാൻ എന്‍റെ പ്രിയനെ ജീവകാലമെല്ലാം ഈ മരുയാത്രയിൽ നന്ദിയോടെ ഞാൻ പാടിടുമേ പനിനീർ പുഷ്പം ശാരോനിലവൻ താമരയുമേ താഴ്വരയിൽ വിശുദ്ധരിൽ അതിവിശുദ്ധനവൻ മാസൗന്ദര്യ സമ്പൂർണ്ണനെ പകർന്ന തൈലംപോൽ നിൻനാമം പാരിൽ സൗരഭ്യം വീശുന്നതാൽ പഴി ദുഷി നിന്ദ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ എന്നെ സുഗന്ധമായ് മാറ്റിടണേ മനഃക്ലേശതരംഗങ്ങളാൽ ദുഃഖസാഗരത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ തിരുക്കരം നീട്ടി എടുത്തണച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുരച്ചവനേ തിരുഹിതമിഹെ തികച്ചിടുവാൻ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ വന്നിടുന്നേ എന്‍റെ […]

Read More 

അഞ്ചാം രാജിതമുണ്ടാമേ പരം

അഞ്ചാം രാജിതമുണ്ടാമേ പരം – അഞ്ചാം തുഞ്ചിടാതെ കേൾക്കലിന്നു നെഞ്ചിലാനന്ദം വളർത്തുന്നു ആദാമിനുല്പത്തിനാളിതിലേവം ഓതിനാനീശൻബ് ഭൂവിൽ പ്രഭാവം നീ വാണടക്കുന്നെന്നാകിലോ പാപം ചെയ്യാത്മരാജ്യം വിനിഷ്ടമാകീടിന അഞ്ചാം സിംഹപ്രതാപിയാം ബാബിലോൺ രാജൻ സാമ്രാജ്യമൂർത്തി തൻ പൊൻ ശിരസ്സായോൻ ബി.സി.യറുന്നൂറ്റിയാറിൽ സ്വരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു തന്നിച്ഛപോലെ നടത്തിനാ അഞ്ചാം വെള്ളസാമ്രാജ്യമാം പേർഷ്യഭല്ലകം അഞ്ഞൂറ്റിമുപ്പത്തിയെട്ടിൻ തുടസ്സം ബാബേൽ തകർത്തിരുനൂറ്റെട്ടു കൊല്ലം വാണിതു വല്ലാത്ത ഹിംസസ്വഭാവിയാ അഞ്ചാം പുള്ളിപ്പുലിക്കൊത്ത ഭംഗിവീര്യങ്ങൾ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന ഗ്രീക്കു സൈന്യങ്ങൾ മാസിഡോണിൽ നിന്നുദിച്ചേഴുകൊല്ലം നിസ്തുല്ല്യ മാഹാത്മ്യ മൊത്തു വാഴുമേ അഞ്ചാം […]

Read More 

Endhanandham Enikendhanandham

Endhanandham Enikendhanandham priya yeshuvin kude yulla vaasam chindha theetham athu manoharam endhu sandhosham puthu jeevitham sandhapam erumee loke njan aakilum swandhanam tharum shubham Onnum kandittalla en jeevitharambham viswasha kaal chuvadilathre thannidunne sworga bhandarathil ninnum onninum muttillatha vannam aashakethirai aashayode viswasikukil ellam saadhyam Aaruveruthalum aaru cheruthalum Karyamillennullam chollunnu Kude marippanum kude jeevippanum Kuttamay parthinjya bendam cheythor […]

Read More 

Othiri Othiri Snehichorellam

Othiri Othiri Snehichorellam Othiri nombaram thanneedumpol Nenju thakarnnu karayumpozhenne Nenjodu cherkkumen Yeshu Nadha O ente snehame Vannu niranjeedanne En swanta nettangal ellam marannu Thyagam sahichere nanma cheythu Kandillarumen nanmakalonnum Anyayay enne thalliyallo O ente snehame shantiyay vanneedanne Sambadhyamonnume karuthiyillelum Nashtangalellam Nettangalakky Enneyuyarthum nadhanuvendy Jeevikkum njanini santoshikkum O ente snehame Kavalay vanneedanne

Read More 

Nandhiyal Ennullam Thullunne

Nandiyalennullam thullunne vallabha nin krupaorkumpol varnnichidan sandhyamallathu en jeevithathil cheitha kreeyakal Kodum Papiairunnenne van chettil ninnum kayatti kristhuvakum paramel nirthi puthen pattumente navilthannathal Van shodhana velayil thee chulain naduvil charathananju rekshicha mama kandhane nin snehamorkumpol Ie lokam tharatha shandhien hrithe niracha snehavan ennennum kathidunnenne nithya kandhanai than kude vazhuvan

Read More 

Yeshuvinte Rekthathal Veendeduka Pettatham

Yeshuvinte rekthathal veendeduka pettatham Thante priya jename unarnneeduka Thante velaye thikachu nam orungeeduka Kalamere illallo kahalam nam ketteedan Kandhan vararai namum pokarai Yeshuvinte namathil viduthal namukunde Sathanode thirthidam daivajename Ini tholvi illa jayam namuk-avakasame Alma belathale nam kottakal thakarthidam Rogam dhukam maridum yeshu namathil Ini shokamilla jayam namuk avakasame Sapangal thakarnnidum Yeshuvinte namathil Bhuthangal vittodidum […]

Read More 

Parane Ninne Kaanman Enikathikam Kothiyunde

Parane ninne kaanman enikathikam kothiyunde parane nin mukham parane nin mukham kandu kothi theeran undenikaasa Parane ninte varavuethu samayam ariyunnilla Ennu varum nee eppol varum nee Aariyathathinal kathidunne njan Shudhar shudharellam geetham paadum thante varavil Aaarthum goshichum aarthum goshichum Aaanandha vallabhane ethirelppan Mannil maunam urangum thantevisuthar ella nimisham kaahala dwoniyinkal kaahala dwoniyinkal Chadu chade uyarthidum […]

Read More