Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


Tag Archives: christian devotional songs

അദ്ധ്വാനിക്കും സ്നേഹിതരെ

അദ്ധ്വാനിക്കും സ്നേഹിതരെ ഭാരം ചുമപ്പവരെ ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്കിങ്ങേകിടുവാനായ് രക്ഷകനേശു വിളിച്ചിടുന്നു ആശയോടേശുവിൻ ചാരേ വരൂ ആശ്വാസം നൽകുമവൻ നിങ്ങൾ തൻക്ലേശങ്ങളേതാകിലും പാപമോ രോഗമോ മറ്റെന്താകിലും വിശ്വാസത്തോടെ കടന്നുവരൂ ക്ലേശങ്ങൾ നീക്കുമവൻ നന്മചെയ്വാൻ നിങ്ങൾക്കാശയെങ്കിലും തിന്മയതല്ലോ ചെയ്തിടുന്നു പാപമതിയുടെ കാരണമെ പാപത്തെ നീക്കുമവൻ വ്യർത്ഥവിചാരത്തിൽ വീണുലയാതെ കർത്തനാമേശുവിലാശ്രയിപ്പിൻ നിത്യനിരാമയ സ്വർഗ്ഗസുഖം നിശ്ചയം നൽകുമവൻ ഇതു സുപ്രസാദദിനം പ്രിയരെ ഇതുതന്നെ കരുണാസമയം കാൽവറിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയതാം രക്ഷക്കായ് വന്നിടുക

Read More 

അത്യുന്നതൻ തൻ മറവിൽ വസിക്കും

അതന്നതൻ തൻ മറവിൽ വസിക്കും ഭ്യത്യരെത്ര സൗഭാഗ്യശാലികൾ! മൃത്യുഭയം മുറ്റുമകന്നു പാടും അത്യുച്ചത്തിൽ സ്വർഗ്ഗീയ സംഗീതം ഇത്രഭാഗ്യം വേറില്ല ചൊല്ലുവാൻ ഇദ്ധരയിൽ നിശ്ചയമായ് (2) സർവ്വശക്തൻ തൻ ചിറകിന്നു കീഴിൽ നിർഭയനായ് സന്തതം വാഴ്ച ഞാൻ ഘോരതര മാരിയോ കൊടുങ്കാറ്റോ കൂരിരുട്ടോ പേടിപ്പാനില്ലൊന്നും ദൈവമെന്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ദിവ്യസമാധാനവും രക്ഷയും ആപത്തിലും രോഗദുഃഖങ്ങളിലും ആശ്വാസവും സന്തോഷഗീതവും സ്നേഹിതരും ബന്ധുമിത്രരേവരും കൈവിട്ടാലും ഖേദിപ്പാനെന്തുള്ളു വാനം ഭൂമി മാറിപ്പോയീടിലും തൻ വാഗ്ദത്തമോ നില്ക്കും സുസ്ഥിരമായ്

Read More 

अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु

अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरणस्थान ठहरा है हमेशा सुख दुःख परिस्थिति में जीवन की राहों में आंधी तुफान का शोर होता है आज्ञा देकर शनन्त बना मेरी नैय्या उस पार लगाल अनादि स्वर्ग यहोवा का है घरती भी उसकी रचना है वही हमारा ईश्वर है उसकी चराई की भेंड़े हमल अनादि राजाओं का […]

Read More 

अगापे प्रेम मुझको भरदे प्रभु

मुझको भरदे प्रभु, अगापेठेम से (2) अगापे (3) लेम से भरदो प्रभु, मुझको भरदो प्रभु, अगापेम से चाहे मै कितनी भाषाये बोलू, स्वगर की हो या पृथ्वी की मुझमे प्रेम नही है तो मै झनझनाती झांझ हू मै सारी बातो में धीरज है रखता और सब कुछ सहता है बैरी को माफ करता है ये […]

Read More 

അക്കരെ നാട്ടിലെൻ വാസമേകിടാൻ

അക്കരെ നാട്ടിലെൻ വാസമേകിടാൻ അൻപെഴും നായകൻ വന്നിടാറായ് നമ്മ വീണ്ടതാം യേശു നായകൻ വീണ്ടും വന്നിടാൻ കാലമായല്ലോ ദൂതരിൻ ആരവം കേട്ടിടാറായ് കർത്തനിൻ കാഹളം ധ്വനിച്ചിടാറായ് (2) വിണ്ണതിൽ നിത്യമാം വാസമൊരുക്കി വന്നിടും രക്ഷകൻ മേഘവാഹനെ(2) നമ്മേ… ദൈവം തൻ മക്കളിൻ കണ്ണുനീരെല്ലാം പൂർണ്ണമായ് മായ്ച്ചിടും നാളടുത്തിതാ(2) ചേരും നാം വേഗത്തിൽ കർത്തൻ സന്നിധേ പാടും നാം നിത്യവും ഹല്ലെലൂയ്യാ (2) നമ്മേ… വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനല്ലോ വാഗ്ദത്ത നാടതിൽ ചേർത്തിടും നമ്മേ(2) ശുദ്ധരേ വേഗം നാം […]

Read More 

Nee Ente Prarthana Kettu

Vaazhthunnu Daivame Nin Mahathvam Vaazhthunnu Rakshaka Ninte Naamam Neeyente Prarthana Ketu Neeyentte Maanasam Kandu Hrudayathin Altharayil Vannen Azhalin Koorirul Matti (Neeyente) Panineeru Viriyunna Parudeesa Nalki Paaril Manushyanayi Daivam Athinullil Papathin Pambhine Pottunnu Ariyathe Marthyante Kaikal (Neeyente) Chennaykkale polum Pullimanakkunna Nin Sneha Munthiri Pookkal Ennum Choriyenam E Bhavanathile Kannerin Yordhan Karayil (Neeyente)

Read More 

Ha Manoharam Yahe Ninte Alayam

Ha Manoharam yah ninte aalayam Endhoranndham thavaprakarangalil Dhaivame ennullam nirayunnu Halleluyya padum njan Dhivam nallaven ellavarkkum vallabhan Than makkalkennum parichayam Nanmayonnum mudakkukayilla Neari Nadappavarkku Oru sanketham ninte yaagapeedengal Meeval pakshikkum cherukurikillinnum Ravile nin nanmakale orthu Padi sthuthichidunnu Njangal parthidum nityam ninte aalaye Njangal saktharam ennum ninte sakthiyal Kannuneerum kazhumaramellam Mattum anugrahamai

Read More 

Paadi Pukazhthidam Deva Devane

Paadi pukazhthidam deva devane Puthiatham krupakalode Innaleum innum ennum Maraeshuve nam paadipukazhtham Yeshu enna namame Ennalmavin geethame En priya yeshuve njanennum Vazhthi pukazhthidume Khora bhayankara kattum alayum Kodiyathai varum nerathil Kakum karangalal cherthumarvanacha Sneham nithiyam padum njan Pettathalla kunjine marannalum Njan maraka enna varthayal Thazhthi enne than karathil vechu Jeeva pathe ennum odum njan Bhumi […]

Read More 

Jo Mathew Channel Introduction

This is a Christian songs promotional website only; all songs placed here for introducing purpose and gospel promotion. Please, buy original CDs, DVDs from authors, because I respect and give all the credit to the Creators, Singers and Producers. If you are the rightful owner of any songs posted here, and you don’t want to […]

Read More