Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


Tag Archives: malayalam christian song

അത്യുന്നതൻ സുതനേ

അത്യുന്നതൻ സുതനേ ആരംഭകാരണനേ അങ്ങേ സ്തുതിച്ചിടും ആരാധിച്ചാനന്ദിക്കും ശ്രീ യേശുക്രിസ്തുരാജാ! കാൽവറി മാമലയിൽ കാരിരുമ്പാണികളാൽ ക്രൂശിതനായ് എന്റെ പാപങ്ങൾ പോക്കിയതാൽ നന്ദിയായ് കുമ്പിടുന്നു കഷ്ടത്തിലാശ്രയം നീ ദുഃഖത്തിൽ സാന്ത്വനവും ശത്രുകൈയിൽ നിന്നും മാമക മോചനവും നിൻകൃപയൊന്നുമാത്രം ജാതിവംശങ്ങൾ മദ്ധ്യേ സത്യത്തിൻ സാക്ഷിയായി ഇരുളിലൊരു ദീപം പോൽ നിന്നിൽ ഞാൻ ശോഭിച്ചിടാൻ അരുളേണം, നിൻകൃപകൾ ആത്മാവാം ദൈവമേ നിൻ ശക്തിയാൽ ഞാൻ നടപ്പാൻ പാവനഹൃദയം എന്നിൽ പകർന്നിടു നീ പാരിലെൻ നാൾകളെല്ലാം

Read More 

അത്യുന്നതൻ തൻ മറവിൽ വസിക്കും

അതന്നതൻ തൻ മറവിൽ വസിക്കും ഭ്യത്യരെത്ര സൗഭാഗ്യശാലികൾ! മൃത്യുഭയം മുറ്റുമകന്നു പാടും അത്യുച്ചത്തിൽ സ്വർഗ്ഗീയ സംഗീതം ഇത്രഭാഗ്യം വേറില്ല ചൊല്ലുവാൻ ഇദ്ധരയിൽ നിശ്ചയമായ് (2) സർവ്വശക്തൻ തൻ ചിറകിന്നു കീഴിൽ നിർഭയനായ് സന്തതം വാഴ്ച ഞാൻ ഘോരതര മാരിയോ കൊടുങ്കാറ്റോ കൂരിരുട്ടോ പേടിപ്പാനില്ലൊന്നും ദൈവമെന്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ദിവ്യസമാധാനവും രക്ഷയും ആപത്തിലും രോഗദുഃഖങ്ങളിലും ആശ്വാസവും സന്തോഷഗീതവും സ്നേഹിതരും ബന്ധുമിത്രരേവരും കൈവിട്ടാലും ഖേദിപ്പാനെന്തുള്ളു വാനം ഭൂമി മാറിപ്പോയീടിലും തൻ വാഗ്ദത്തമോ നില്ക്കും സുസ്ഥിരമായ്

Read More 

അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി

അതിരാവിലെ തിരുസന്നിധി അണയുന്നൊരു സമയേ അതിയായ് നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ കൃപയരുൾക യേശുപരനെ രജനിയതീലടിയനെ നീ സുഖമായ് കാത്ത കൃപയ്ക്കായ് ഭജനീയമാം തിരുനാമത്തിനനന്തം തിമഹത്വം – അതി എവിടെല്ലാമി നിശയിൽ മൃതിനടന്നിട്ടുണ്ടു പരനെ അവയീന്നെന്നെ പരിപാലിച്ച് കൃപയ്ക്കായ് തി നിനക്കേ – അതി നെടുവീർപ്പിട്ടു കരഞ്ഞീടുന്നു പലമർത്യരീസമയേ അടിയനുള്ളിൽ കുതുകം തന്ന കൃപയ്ക്കായ് സതി നിനക്കേ – അതി കിടക്കയിൽവെച്ചരിയാൻ സാത്താനടുക്കാതിരിപ്പതിനെൻ അടുക്കൽ ദൂതഗണത്തെ കാവലണച്ച് കൃപയനല്ലം – അതി ഉറക്കത്തിനു സുഖവും തന്നെൻ അരികെ നിന്നു കൃപയാൽ […]

Read More 

അങ്ങേ പോലെ ആയിത്തീരാൻ

അങ്ങേ പോലെ ആയിത്തീരാൻ അങ്ങേ മാത്രം സ്നേഹിച്ചീടാൻ അർപ്പിക്കുന്നു സമസ്തവും ഞാൻ അത്യുന്നതാ തൃപ്പാദത്തിൽ യേശുവേ എൻ പ്രാണനാഥാ ജീവൻ തന്ന സ്നേഹനാഥാ എന്നെ നന്നായ് അറിയുന്ന എൻറെ ആത്മ നാഥനെ വിശ്വമോഹങ്ങൾ എല്ലാം വെടിഞ്ഞ് സ്വയം ഭാവങ്ങൾ എല്ലാം ത്യജിച്ച് ക്രൂശിൽ മാത്രം നോക്കി കൊണ്ടണ്ട് യാത്ര ചെയ്യും നിൻ പാതയിൽ എൻറെതെല്ലാം നാഥൻ ദാനം ധനം ബലവും മഹിമയെല്ലാം ലോകം നല്കും പേരു വേണ്ടാ പ്രാണപ്രിയൻ കൂടെ മതി (യേശുവേ)

Read More 

ആ ആ ആ ആ എൻപ്രിയൻ

അ അ അ ആ എൻ പ്രിയൻ ഒ ഒ ഒ ഓ നല്ലവൻ! ഈ വിധം സ്നേഹിതൻ പാരിലാർ വീണ്ടെടുത്താനെന്നെത്തൻ ചോരയാൽ കൈവിടുകയില്ലവനല്ലലിൽ വീഴുകിൽത്തൻ ശാശ്വത കൈകളിൽ ചൂടെഴുന്ന ശോധനവേളയിൽ കൂടെ വന്നു ചേരുമച്ചുളയിൽ കൂട്ടിനുണ്ട് കൂടെന്നുമിദ്ധരേ വീട്ടിലെത്തി വിശ്രമിക്കും വരെ നശ്വരമല്ലാത്തൊരു ദേഹവും ഇശ്ശരീരം മാറ്റിത്താൻ തന്നിടും ഹല്ലേലുയ്യാ പാടിടും മോദമായ് നല്ലവനാം എൻപ്രിയൻ മൂലമായ്

Read More 

Eppozhum Njan Santhoshikkum

Eppozhum njan santhoshikkum en yeshu ente ganam Elladavum aagoshikum en rakshakante danam Yeshuve nee swargathil ente namam ezuthi Aarum edukatha ee bhagyam en santhosham Nin rajayathinorannynay bhumiyil njan uzhannu Nee vannathale dhanyanay prveshanam nee thannu Mathawmulla rakshaka nee thanne swarga vathil Swargeeya geethangal itha dhwnikunnente kathil Ee lokathil oor manavum enikillenkilenthu Swergeeya perum sthanavum tharum […]

Read More 

Kalvari Kunnil Naadhan Yagamay Mari

Kalvari kunnil naadhan yaagamay maari Annu kalnadayayi naadhan malamukal eri Annu jeevanekuvanay enthu paadu pettu nee.. Ente jeevanaayavane nee en aashayennume Kaalvari kunnil.. Marakurishumaay naadhan malamukal eri Manasorakalil ennum vaazhuvaanayi.. Marakurishumaay naadhan malamukal eri Manasorakalil ennum vaazhuvaanayi Kaalvarikunnil… Kalvari kunnil naadhan yaagamay maari Annu kalnadayayi naadhan malamukal eri Annu jeevanekuvanay enthu paadu pettu nee Ente […]

Read More 

Daiva Pithave Angaye Njan

Daiva pithaave angaye njaan Aaradhikunnu sthuthikkunnu Jeevanum ente sarvaswavum Munpilanachu kumbidunnu Yesuve naatha angaye njaan Aaradhikunnu sthuthikkunnu Jeevanum ente sarvaswavum Munpilanachu kumbidunnu Paavanaathmaave angaye njaan Aaradhikunnu sthuthikkunnu Jeevanum ente sarvaswavum Munpilanachu kumbidunnu

Read More 

Oru Nimisham En Yesuvin Munpil

Oru nimisham enn yesuvin munpil onnu manassu thurannu pankidan daham Kadanamerumen kadha parayumbol karunayodathu muzhuvan kelkkan nada nee mathram enne kathirunnithuvareyum krusil nee cherthu ente roga durithangalellam Karirumbin aaniyekkal kadora vedanayeki njan ere nalai papam chaithu ninakku mulmudi menanju njan krusitha shemikku marannu pokilla nin sneham njan manassu njanangilarppichidam Papam ennil illayennu nirantharam njan orthu […]

Read More 

Njan Yogyanalla Yeshuve Nin Sneham Praapippan

Njan yogyanalla yeshuve, nin sneham praapippan Engilum nee snehichu, engilum nee maanichu Ithra nalla snehame, nandhiyode vaazhthum njaan Njan doshangal niroopichu, doshangal pravarthichu Engilum kaninju nee, engilum kshamichu nee Ithra nalla snehame, nandhiyode vaazhthum njaan Njan naatolivaay theernittum, kaaychathilla sal phalam Engilum ee kombine, thalliyilee ezhaye Ithra nalla snehame, nandhiyode vaazhthum njaan

Read More