Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


Aashish Tujse Chahite Hai He

Aashish tujhse chahite hai
he swargiya pita hum aate hai

Na Koi khubi hai na liyakat,
baksho humko apni takat
Khali dilo ko late hai,
he swargiya pita hum aate hai. Aashish..

Humne bahut khatai ki hai,
rahe nikamme jafai ki hai
Sharm se sar jhuk jate hai,
he swargiya pita hum aate hai. Aashish..

Tum ho shakti maan Prabhu ji,
daya fi hi apar prabhuji
Sthithi hum sab gathe hi ..
he swargiya pita hum aate hai. Aashish..

Bandom ko tu kabhi nab fule,
dukh sahe duniya mei tune
usi hi pyar ko chahte hai,
he swargiya pita hum aate hai. Aashish..

Aawaaz Udayenge Hum Saaz
Aaradhna Yeshu Ki Hum Kare


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.