Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

അന്നാളിലെന്തൊരാനന്ദം ഓ

അന്നാളിലെന്തൊരാനന്ദം ഓ ഓ യേശു
വീണ്ടും വരുന്നോരന്നാളിലെന്തൊരാനന്ദം
ദൈവജനത്തിന്നന്നാളിലെന്തൊരാനന്ദം
ദൈവജനത്തിന്നന്നാളിലെന്തൊരാനന്ദം ഓഓ യേശു

പോയതുപോലെ നമ്മുടെ നായകൻ വരും
നാം ചെയ്ത വേലകൾക്കെല്ലാം പ്രതിഫലം തരും
ഓഓ സ്തോത്രം പാടുമെല്ലാവരും

ഭിന്നത തീരും ഒന്നായ് വിശുദ്ധർ ചേരും
ഖിന്നത മാറും തീരാവിനകൾ തീരും
ഓഓ എല്ലാ കണ്ണീരും തോരും

വിശുദ്ധഗണങ്ങൾ ഒന്നായി മന്നിൽ വന്നിടും
അശുദ്ധി നീക്കി നന്നായി നമ്മൾ വാണിടും
ഓഓ പേയിൻ സേനകൾ കേണീടും

മരുവിൽ വിരിയും പുത്തൻ പനിനീർ മലർകൾ
ധരയിൽ മുഴങ്ങുമെങ്ങും ദൈവിക സ്തുതികൾ
ഓഓ ദിവ്യ സന്തോഷധ്വനികൾ

നമ്മൾക്കൊരുക്കിയ നല്ലൊരു നവനഗറിൽ
എന്നും എന്നും വാഴും സീയോൻ പുരിയിൽ
ഓഓ ജീവനായകന്നരികിൽ

അൻപാർന്നൊരെൻ പരൻ ഉലകിൽ
അഞ്ചു കല്ലെടുത്തുവച്ചു
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.