Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ

എന്നെ കരുതുവാൻ
കാക്കുവാൻ പാലിപ്പാനേശു
എന്നും മതിയായവൻ

വരും ആപത്തിൽ നൽതുണ താൻ
പെരും താപത്തിൽ നൽതണൽ താൻ
ഇരുൾമൂടുമെൻ ജീവിതപാതയിലും
തരും വെളിച്ചവും അഭയവും താൻ;-

മർത്യരാരിലും ഞാൻ സഹായം
തെല്ലും തേടുകില്ല നിശ്ചയം
ജീവനാഥനെന്നാവശ്യങ്ങളറിഞ്ഞു
ജീവനാളെല്ലാം നടത്തിടുമേ;-

എന്‍റെ ഭാരങ്ങൾ തൻചുമലിൽ
വച്ചു ഞാനിന്നു വിശ്രമിക്കും
ദുഃഖവേളയിലും പുതുഗീതങ്ങൾ ഞാൻ
പാടിയാനന്ദിച്ചാശ്വസിക്കും;-

ഒരു സൈന്യമെനിക്കെതിരേ
വരുമെന്നാലും ഞാൻ ഭ്രമിക്കാ
തിരുചിറകുകളാലവൻ മറയ്ക്കുമതാ-
ലൊരു ദോഷവും എനിക്കു വരാ;-

വിണ്ണിൽ വാസസ്ഥലമൊരുക്കി
വരും പ്രാണപ്രിയൻ വിരവിൽ
അന്നു ഞാനവൻ മാറിൽ മറഞ്ഞിടുമേ
കണ്ണീർ പൂർണ്ണമായ് തോർന്നിടുമേ;-

എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് എന്‍റെ
എന്നെ കരുതുന്നവൻ എന്നെ കാക്കുന്നവൻ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.