Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


കുരിശതിൻ ദർശനം കാണുക പാപി കാൽവറി

കുരിശതിൻ ദർശനം കാണുക പാപി കാൽവറി
കുരിശതിൻ ദർശനം കാണുക പാപി

കാൽവറി നാഥനെ കാണുക പാപി
കാൽകരങ്ങൾ ആണിയാൽ തറച്ചു
ക്രിസ്തൻ പാരതിൽ വന്നു പാതകരെ തേടി
പാപികൾക്കായ് കുരിശിൽ മരിച്ചു;-

കക്കയെപ്പോലെ കറുത്തവൾ ശുലേമി
കാന്തന്‍റെ വർണ്ണന വർണ്ണിക്കുന്നു
ക്രിസ്തൻ വെണ്മയും ചുവപ്പ‍ും ഉള്ളവനാകയാൽ
പതിനായിരം പേരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠൻ;-

കണ്ണുകൾ രണ്ടും തീജ്വാലപോലെയും
കൈകാൽ മിനുങ്ങിയ താമ്രനിറം
ക്രിസ്തൻ കാഹളനാദം പോലൊരു ശബ്ദവും
ഉള്ളവനാണവൻ രാജരാജൻ;-

അന്തമില്ലാതുള്ള അനന്തരാജന്‍റെ
അവൻ ദേഹം ഗോമേദകം പോലെയും
ക്രിസ്തൻ മൂവരിലൊരുവനാണവൻ രാജൻ
മുഖവും മിന്നൽ പ്രകാശം പോലെയും;-

കുതുഹലം ആഘോഷമേ
ക്രൂശും വഹിച്ചാ കുന്നിൻമീതെ പോകുവതാരോ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.