Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


കുരിശിൽ രുധിരം ചൊരിഞ്ഞു

കുരിശിൽ രുധിരം ചൊരിഞ്ഞു
രക്ഷകൻ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു
എൻപാപശാപം എല്ലാം കളഞ്ഞു
എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കനിഞ്ഞു എന്നെ

ലോകം ഉളവാകും മുന്നേ താൻ കണ്ടു അഗതിയെന്നെ
രക്ഷയൊരുക്കി അന്നേ എനിക്കായ്
എത്ര മഹാത്ഭുത സ്നേഹം

വിണ്ണിൽ ജനകൻ തൻമടിയിൽ തങ്ങിയിരുന്ന സുതൻ
എന്നെ തിരഞ്ഞു വന്നു ജഗതിയിൽ
തന്നു തൻ ജീവൻ എനിക്കായ്

ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താലെൻ കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു തന്നു
സന്താപം പോക്കി ശത്രുത നീക്കി താൻ
സന്തോഷം എന്നിൽ പകർന്നു

ആണി തുളച്ച തൃപ്പാദത്തിൽ വീണു വണങ്ങുന്നു ഞാൻ
സ്തോത്രം സ്തുതികൾക്കിന്നുമെന്നെന്നേക്കും
പാത്രമവനേകൻ താൻ

കുതുഹലം ആഘോഷമേ
ക്രൂശും വഹിച്ചാ കുന്നിൻമീതെ പോകുവതാരോ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.