Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


മനമേ ലേശവും കലങ്ങേണ്ട

മനമേ ലേശവും കലങ്ങേണ്ട
മനുവേൽ സകലവുമറിയുന്നു
മന്നിൽ വന്നു പ്രാണനെ തന്നോൻ
കരുതിക്കൊള്ളും നിൻവഴികൾ

കടലല കണ്ടുഭ്രമിക്കേണ്ട
കാറ്റാലുള്ളം പതറേണ്ട
കടലിൻമീതെ നടന്നവൻ നിന്നെ
കരുതിക്കൊള്ളും കണ്മണിപോൽ;-

മരുവിൽ പൊള്ളും ചുടുവെയിലിൽ
വരളും നാവിനു നീരേകാൻ
മാറയെ മധുരമായ് മാറ്റിയ നാഥൻ
മതി നിൻ സഖിയായീ മരുവിൽ;-

അരിനിര മുന്നിൽ നിരന്നാലും
അഭയം തന്നവനിനിമേലും
അല്ലും പകലും തുമ്പമകറ്റി
അമ്പോടു പോറ്റിടുമത്ഭുതമായ്;-

യോർദ്ദാൻ തുല്യം ശോധനയും
തീർന്നങ്ങക്കരെയെത്തുമ്പോൾ
പ്രതിഫലം കണ്ടുൾ നിർവൃതികൊള്ളും
പ്രിയനെ കണ്ടുൾപളകം കൊള്ളും;-

മനസ്സേ വ്യാകുലമരുതേ കരുതാൻ
മകനെ നീ ഭയപ്പെടെണ്ടാ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.