Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


മാറരുതേ മുഖം മറയ്ക്കരുതേ

മാറരുതേ മുഖം മറയ്ക്കരുതേ
തള്ളരുതെന്നെ തള്ളരുതേ

ജീവിതം യേശുവേ തിരുഹിതം പോൽ
നടത്തുവാനായ് തന്നെ വരുന്നരികിൽ
കടത്തരുതെന്മന ചിന്തകളിൽ
നശിപ്പിക്കും പണകൊതിയിന്നലകൾ;- മാറരുതേ…

മരുഭൂവാ-മിഹത്തിൽ ഞാനഭയാർത്ഥി
കരങ്ങളിൽ ജലമില്ല കുടിപ്പാനായ്
അടുത്തെങ്ങും തണലില്ല വസിപ്പാനായ്
അവിടെയും നിന്മുഖം മറയ്ക്കരുതെ;- മാറരുതേ…

ഒരിക്കലീ ജഗത്തേയും ജഡത്തേയും
പിരിയുമ്പോളാരുണ്ടെന്നെ നടത്താൻ
ഒരിക്കലും പിരിയാതെ അടുത്തിരിപ്പാൻ
വൻ കൃപയും തിരുമുഖവും തന്നെ;- മാറരുതേ…

കേഴുന്നില്ല മനം നടുങ്ങുന്നില്ല
പാടുന്നു ഞാൻ പക്ഷി പറവയേപോൽ
വീഴുന്നു ഞാൻ തിരു പാദങ്ങളിൽ
പദവിയല്ലോ നിൻ പിതൃസ്നേഹം;- മാറരുതേ…

കരങ്ങളെ നീട്ടുക പ്രിയതാതാ
നടപ്പിലെൻ കാലുകൾ വഴുതാതെ
കിടക്കയിൽ ഹൃദയം പതറാതെ
മരിച്ചാലെൻ ജീവിതം തകരാതെ;- മാറരുതേ…

ധനശിഷ്ടം കരുതുന്ന ധനവാന്മാർ
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായതു കരുതുമ്പോൾ
കേവലം ഒരു ചെറുപൈതൽ പോൽ
കാലചക്രം ഗതിയറിയുന്നില്ല;- മാറരുതേ…

മറവിടമായെനിക്കേശുവുണ്ട് മറച്ചിടും അവനെന്നെ
മണ്ണു മണ്ണോടു ചേരുന്ന നേരം
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.