Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

മറുകരയിൽ നാം കണ്ടിടും മറുവിലയായ്

മറുകരയിൽ ഞാൻ കണ്ടിടും
മറുവിലയായ് തന്നവനേ
സ്വർണ്ണ തെരുവിൽ വീണ്ടും കാണും
പ്രീയരേ ആ ദിനത്തിൽ

മുറവിളിയും ദുഃഖവുമില്ല
പുത്തൻ യെരുശലേം നഗരമതിൽ
പൊൻ പുലരിയിൽ ഒത്തുചേർന്നു
പൊന്നേശുവിനെ പുകഴ്ത്താം

ലോകെ കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും
ധൈര്യ​പ്പെടുവിൻ എന്നുരച്ചോൻ
ആത്മ നിറവിൻ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ
നടത്തിടും അതിശയമായ്

മേഘത്തേരിൽ വരുമെന്‍റെ കാന്തൻ
മരത്തിൽ തൂങ്ങി എന്‍റെ പ്രാണനെ നീ വീണ്ടുവോ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.