Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

നാളുകൾ ഏറെയില്ല നാഥൻ വരവിനായ്

നാളുകൾ ഏറെയില്ല നാഥൻ വരവിനായ്
നന്ദിയോടെ നാഥനെ സ്തുതിച്ചിടാം(2)
നഷ്ടമാക്കിടല്ലേ അൽപ്പനാളിമണ്ണിൽ
കർത്തനെ സ്തുതിച്ചീടാം നമുക്ക് ഉണരാം(2)

കാറ്റുകൾ അടിച്ചാൽ കാർമേഘം ഉയർന്നാൽ
കർത്തൻ യേശുവിൻ കരം പടകിൽ വരും(2)
ലേശവും ഭയം ഇല്ലാ ചാരെ എൻ യേശു ഉണ്ട്
ആശിച്ച തുറമുഖത്ത് അവൻ എത്തിക്കും(2);- നാളുകൾ…

മാവു കുറയുകില്ലാ എണ്ണയും തീരുകില്ലാ
കാക്കയെക്കൊണ്ടും നമ്മെ പോറ്റിടുമേ(2)
കരുതുകവേണ്ട മന്നാ കർത്താവ് ഒരുക്കിട്ടുണ്ട്
മരുഭൂമിയിലും തണൽ കരുതീട്ടുണ്ട്(2);- നാളുകൾ…

അക്കരെ എത്തിച്ചിടാൻ ആഴിയിൽ പാത നൽകി
അപ്പവും മീനും വേണ്ടുവോളവും നൽകീ(2)
അത്ഭുത മന്ത്രി യേശു എന്‍റെ രക്ഷകനേശു
ആരിലും ഉന്നതൻ എൻ യേശുനാഥൻ(2);- നാളുകൾ…

നാളുകളേറെയില്ല എന്‍റെ യേശുമണാളൻ വരുവാൻ
നൽ നീരുറവ പോൽ സമധാനമോ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.