Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

നാഥൻ നടത്തിയ വഴികളോർത്താൽ

നാഥൻ നടത്തിയ വഴികളോർത്താൽ
മമ ഹൃദയം തുടിച്ചിടുന്നു
കർത്തൻ കരുതിയ സ്നേഹമോർത്താൽ
മമ കൺകൾ നിറഞ്ഞിടുന്നു

എന്നെ പോറ്റുന്നതും നന്നായ് പുലർത്തുന്നതും
നിന്‍റെ അത്ഭുത സ്നേഹമല്ലോ(എന്നാളും)

കാലത്തു ഞാൻ കൺ തുറന്നിടുമ്പോൾ
തിരുമുഖമെന്നിൽ നിറയുന്നല്ലോ
അന്തിയിലും മിഴി പൂട്ടിടുമ്പോൾ
നിന്‍റെ കൃപയെന്നെ പൊതിയുന്നല്ലോ
നേരം പുലരുമ്പോഴും വൈകി അണയുമ്പോഴും
എൻ ശരണം നിൻ തിരുചരണം;- നാഥൻ…

ആരുമില്ലാതെ ഞാൻ കരഞ്ഞിടുമ്പോൾ
തിരുമാർവ്വിടം എനിക്കഭയം
സ്നേഹിതർ എൻ വഴി പിരിയുമ്പോൾ
തിരുസന്നിധി ആശ്രയവും
കരം കുഴഞ്ഞിടാതെ പാദം തളർന്നിടാതെ
കാന്തൻ കൃപയോടെ നടത്തുന്നല്ലോ(2);- നാഥൻ…

നീ എന്‍റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ
നാഥാ ചൊരിയണമേ നിൻകൃപ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.