Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics


എഴുന്നേൽക്ക എഴുന്നേൽക്ക

എഴുന്നേൽക്ക എഴുന്നേൽക്ക
യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയമുണ്ട്
തോൽവിയില്ല ഇനി തോൽവിയില്ല
തോൽവിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വേണ്ട

എന്‍റെ ചിന്ത ജയം മാത്രം
എന്‍റെ ലക്ഷ്യം ജയം മാത്രം
എന്‍റെ വാക്കും ജയം മാത്രം
ദൈവം നൽകും ജയം മാത്രം

ശരീരമേ ജീവൻ പ്രാപിക്ക
കുറവുകൾ നീക്കി ജീവൻ പ്രാപിക്ക
നാഡീ ഞരമ്പുകളെ ജീവൻ പ്രാപിക്ക
യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജീവൻ പ്രാപിക്ക

ബന്ധങ്ങളേ ജീവൻ പ്രാപിക്ക
ബുദ്ധിശക്തിയേ ജീവൻ പ്രാപിക്ക
ധനസ്ഥിതിയേ ജീവൻ പ്രാപിക്ക
യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജീവൻ പ്രാപിക്ക

ശാപത്തിൻ നുകമേ തകർന്നു പോക
ഞെരുക്കത്തിൻ നുകമേ തകർന്നു പോക
സംശയത്തിൻ നുകമേ തകർന്നു പോക
യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തകർന്നു പോക

ഏലോഹിം ഏലോഹിം ലമ്മാ
എല്ലാമെല്ലാം നിന്‍റെ ദാനം
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.