Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

അനുകൂലമോ ഉലകിൽ

അനുകൂലമോ ഉലകിൽ പ്രതികൂലമോ
എനിക്കെന്തായാലും എൻ യേശു മതി

ഒരു നാളും അകലാത്ത സഖിയാണു താൻ
തിരുപ്പാദം തേടും അഗതിക്കു തുണയാണു താൻ
വരുമോരോ ദുഃഖങ്ങൾ ഭാരങ്ങളിൽ
തെല്ലും പരിഭ്രമം വേണ്ടെനിക്കേശു മതി;-

ദിനം തോറും കരുതുവാൻ അടുത്തുണ്ടു താൻ
മനം കലങ്ങാതെ അവനിലെന്നവലംബമാം
കനിവേറും കരങ്ങളാൽ കാത്തിടും താൻ
എന്നെ പാലിപ്പാനിതുപോലെ വേറാരുള്ളു?;-

ഇരുൾ മൂടും വഴിയിൽ നല്ലൊളിയാണു താൻ
പകൽ മരുഭൂവിൽ ചുടുവെയിലിൽ തണലാണു താൻ
വരളുന്ന നാവിനു ജലമാണു താൻ
എന്നിൽ പുതുബലം തരും ജീവവചസ്സാണു താൻ;-

ഒരിക്കലെൻ പേർക്കായി മുറിവേറ്റതാം
തിരുവുടൽ നേരിൽ ദർശിച്ചു വണങ്ങിടും ഞാൻ
മമ കണ്ണീർ തുള്ളികൾ തോരുമന്നാൾ
മന്നൻ മശിഹതൻ ദീപ്തിയിൽ നിത്യം വാഴും ഞാൻ;-

അനുതാപ കടലിന്‍റെ അടിത്തട്ടിൽ
അനാദിയാം മഹദ് വചനം
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.