Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

ആരാധിപ്പാൻ നമുക്കു കാരണമുണ്ട്

ആരാധി പ്പാൻ നമുക്കു കാരണമുണ്ട്
കൈകൊട്ടി പാടാൻ ഏറെ കാരണമുണ്ട്
ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ
നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു

കാലുകൾ ഏറെക്കുറെ വഴുതിപ്പോയി
ഒരിക്കലും ഉയരില്ല എന്നു നിനച്ചു
എന്റെ നിനവുകൾ ദൈവം മാറ്റിയെഴുതി
പിന്നെ കാൽ വഴുതുവാൻ ഇടവന്നില്ല;- ഹല്ലേ..

ഉന്നതവിളിയാൽ വിളിച്ചു എന്നെ
ലഭിച്ചതോ ഉള്ളിൽ പോലും നിനച്ചതല്ല
ദയതോന്നി എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞതല്ലേ
ആയുസ്സെല്ലാം നിനക്കായി നൽകിടുന്നു;- ഹല്ലേ..

ഉറ്റോരും ഉടയോരും തള്ളിക്കളഞ്ഞു
കുറ്റം മാത്രം പറഞ്ഞു രസിച്ചപ്പോഴും
നീ മാത്രമാണെന്നെ ഉയർത്തിയത്
സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു;-ഹല്ലേ..

അർഹിക്കുന്നതിലും അധികമായ്
അപ്പം നുറുക്കീടുമ്പോൾ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.