Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

എല്ലാരും പോകണം എല്ലാരും പോകണം

എല്ലാരും പോകണം എല്ലാരും പോകണം
മണ്ണാകും മായവിട്ട്-വെറും മണ്ണാകും(2) മായവിട്ട്
നാമൊന്നു ചിന്തിക്കിൽ നാശപുരിയുടെ തീയാണ്
കാണുന്നത് കൊടുംതീയാണ് കാണുന്നത്

അലറുന്ന ആഴിയിൽ അലതല്ലൽ മാ?‍ുവാൻ
ആയവൻ കൂടെയുണ്ട്-മേലിൽ ആയവൻ(2) കൂടെയുണ്ട്
പോകാം നമുക്കിന്നു പാടാം നമുക്കൊരു
ത്യാഗത്തിൻ ധ്യാനഗീതം ഒരു
ത്യാഗത്തിൻ ധ്യാനഗീതം(2);- എല്ലാരും

എന്തിനു നോക്കുന്നു, എന്തിനു നോക്കുന്നു
ചന്തമാം ഈ മായയെ-അയ്യോ ചന്തമാം (2) ഈ മായയെ
തീരാത്ത സന്തോഷം മാറാത്ത സൗഭാഗ്യം
മേലിൽ നമുക്കായുണ്ട് ഒരുവൻ
മേലിൽ നമുക്കായുണ്ട്;- എല്ലാരും

ഏലോഹിം ഏലോഹിം ലമ്മാ
എല്ലാമെല്ലാം നിന്‍റെ ദാനം
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.