Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

എനിക്കായ് നീ മരിച്ചു എൻ

എനിക്കായ് നീ മരിച്ചു എൻ
ആശ്രയമാകും യേശുവേ(2)

കരയുന്നോർക്ക് കരുതൽ നൽകും
കരുണാ സാഗരമേ (2)
കാണുന്നു നിൻ കാൽ ചുവടുകൾ കാവലായ്
എന്നും… കാവലായ് എന്നും;- എനിക്കായ്…

ആശയറ്റ ആശ്രിതർക്ക് ആലംബം നീയേ
അരുളു നിന്‍റെ അരുമ നാദം
അലിവോടേറ്റെടുക്കാൻ
അലിവോടേറ്റെടുക്കാൻ;- എനിക്കായ്…

ആഴമേറും സാഗരത്തിൽ താണുപോകാതെ
അണയു നീയെൻ ഹൃത്തിടത്തിൽ
ബലവും ശക്തിയുമായ്
ബലവും ശക്തിയുമായ്;- എനിക്കായ്…

എനിക്കായ് ഭൂവിൽ വന്ന് ജീവൻ തന്നു
എനിക്കായ് തകർന്നതല്ലേ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.