Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

എന്‍റെ ദൈവം സങ്കേതമായ് ബലമായ്

എന്‍റെ ദൈവം സങ്കേതമായ് ബലമായ്
കഷ്ടതകളിൽ അടുത്ത തുണയായ്
എന്നെ നടത്തീടുന്നു
എത്രയോ ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ

നാളയെ ഓർത്തു ഞാൻ നീറണമോ
എൻ മനം ഉരുകണമോ
പ്രയാസങ്ങളെ പ്രമോദമാക്കുവാൻ
എന്നേശു ശക്തനല്ലോ എന്നും വിശ്വസ്തനല്ലോ

അത്തിവൃക്ഷം തളിർത്തില്ലെങ്കിലുമോ
മുന്തിരിയിൽ ഫലമില്ലെങ്കിലുമോ
പേടമാൻ പോൽ പ്രിയനാൽ
നടക്കും മേടുകളിൽ;- നാളെയെ…

കൂരിരുൾ താഴ്വരകളിൽക്കൂടി ഞാൻ
നടന്നാലും തെല്ലും ഭയപ്പെടില്ല
എൻ കർത്തൻ കൂടെയുണ്ട്
ഇരുൾ പ്രകാശമാക്കാൻ;- നാളെയെ…

പർവ്വതങ്ങൾ അടർന്നു കുലുങ്ങിയാലും
ആഴിയിന്നാഴത്തിൽ വീണാലും
അലകൾ അലറിയാലും
ഭയപ്പെടുകില്ല ഞാൻ;- നാളെയെ…

എന്‍റെ ദൈവത്തെക്കൊണ്ട്
എന്നും നല്ലവൻ യേശു എന്നും നല്ലവൻ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.