Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

കാണുന്നു ഞാൻ കാൽവറി മാമല ക്രൂശെൻ

കാണുന്നു ഞാൻ കാൽവറി മാമല
ക്രൂശെൻ കൺമുൻപിലായ്

ഭാരവും ചുമന്നിതാ പോയിടുന്നു രക്ഷാകരൻ
ആറത്തേറ്റിടും സോദരാ ദാരുണമാം ആ വേദന

അന്ധനാം മനുഷ്യന് കാഴ്ച നൽകിയാ കൈകളെ
രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയ കൈകളല്ലയോ ക്രൂശതിൽ

കുന്തമുന കൊണ്ടത് വേല ചെയ്ത കൂലിയാണഹോ
ചാട്ടവാറടികളൊക്കെയും ആ മാർവിലല്ലയോ വീണത്

കേണിടുന്നു രക്ഷകൻ തൻപിതാവിനോടന്ത്യമായ്
എലോഹി എലോഹി ലമ്മശബക്താനി

കാണുന്നു ഞാൻ ക്രൂശിന്മേൽ രക്ഷകനാം നാഥനെ
കണ്ണുനീരെന്നു മാറുമോ വേദനകൾ എന്നു തീരുമോ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.