Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

കരകവിഞ്ഞൊഴുകും കരുണയിൻ കരങ്ങൾ

കരകവിഞ്ഞൊഴുകും കരുണയിൻ കരങ്ങൾ
ഭൂമിയിൽ ആരുടേത് ആകുലമാം ലോകത്തിൽ അനുദിനവും
ശാന്തിതരും ചൈതന്യമാരുടേത്
എൻമനമേ നീ പറയൂ നിന്‍റെ ജീവന്‍റെ ജീവനേത്(2)

പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും അനുഗ്രഹമരുളും ദാനങ്ങൾ ആരുടേത്
കാൽവറി മലയിൽനിന്നും ഒഴുകിവരും
രുധിരത്തിൻ രോദനമാരുടേത്
എൻമനമേ നീ പറയൂ നിന്‍റെ ജീവന്‍റെ ജീവനേത്(2)

സുരസുഖമഖിലം മനുജൻ ചൊരിയും ദാനങ്ങൾ ആരുടേത്
ബേത്ലഹേം പുൽക്കൂട്ടിൽ മാനുജരിൻ മകനായ് ജീവിതമാരുടേത്
എൻമനമേ നീ പറയൂ നിന്‍റെ ജീവന്‍റെ ജീവനേത്(2)

കർത്താനേ തവ സാന്നിദ്ധ്യം തേടി
കാണുന്നു ഞാൻ കാൽവറി മാമല ക്രൂശെൻ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.