Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

കൊടിയ കാറ്റടിക്കേണമേ ആത്മ മന്ദമാരുതനെ

കൊടിയ കാറ്റടിക്കേണമേ ആത്മ
മന്ദമാരുതനെ ദാസർ മദ്ധ്യത്തിൽ

വാഗ്ദത്തം യൂദർക്ക് മാത്രമല്ല കർത്തൻ
വാക്കുപാലിച്ചവർക്കേകും ദയാലുവും
ഓമന-പേർചൊല്ലി ചാരത്തണയ്ക്കും
ദൂരസർക്കും നൽകും നിന്നാത്മദാനം;

നാലുപാടും ചുറ്റിഅടിക്കേണമേ ഇപ്പോൾ
ഉന്നതഭാവങ്ങൾ നിലംപരിചാവാൻ
ഊക്കോടടിക്കുക ദൈവീക കാറ്റേ
ഊതുക നിൻ പ്രിയ മക്കളിൻ മേലും;-

വടുതിക്കാറ്റേ നല്ല തെന്നിക്കാറ്റേ-പ്രീയൻ
തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നടുതലകളിൻമേൽ
നൽ സുഗന്ധം വീശും നേരം വരെയും
ഊതുക നിൻ പ്രീയ മക്കൾ മേലിന്ന്;

ഏറ്റം ബലമുള്ള വന്മരമാകിലും
ഊറ്റം പെരും-കാറ്റായ് അടിക്കണമേയിപ്പോൾ
ഇലകളും ചില്ലിക്കൊമ്പ-ഖിലവും തായ്ത്തടി-
ആടിയുലച്ച് കുലുങ്ങിയുലയുവാൻ;

കൊടുങ്കാറ്റലറുമ്പോൾ മതിലിന്മേൽ ഭയങ്കരന്മാരുടെ
കഷ്ടങ്ങളിൽ പതറുകില്ല നഷ്ടങ്ങളിൽ തളരുകില്ല
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.