Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

നീ ഓർക്കുമോ ദൈവ സ്നേഹമേ

നീ ഓർക്കുമോ ദൈവ സ്നേഹമേ
മറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ (2)
നീ ഓർക്കുമോ ദൈവ സ്നേഹമേ
മറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ (2)

കല്ലായ ഉള്ളം പോലും തൂകും തുള്ളി-
കണ്ണീരാൽ വാഴ്ത്തുന്നീശൻ സ്നേഹം (2)
തിരു മുറിവെനിക്കായ് തുറന്നു പരൻ
തിരു രക്തമെനിക്കായ് ചൊരിഞ്ഞു പ്രീയൻ
വാഴ്ത്തീടുന്നീശൻ നാമം;- നീ ഓർക്കുമോ…

അമ്മയെപ്പോലെ നമ്മെ കാക്കും നിത്യം-
താലോലിച്ചീടും ദൈവ സ്നേഹം (2)
മനമൊന്നു കലങ്ങാൻ വിടുകയില്ല
മകളെ നീ പതറാൻ തുടങ്ങും നേരം
മാർവോടണച്ചീടുന്നു;- നീ ഓർക്കുമോ…

നീയെന്‍റെ സങ്കേതം നീയെന്‍റെ ഗോപുരം
നീ യോഗ്യൻ യേശുവേ സ്തുതികൾക്ക് നീ യോഗ്യൻ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.