Collection of Christian Songs and Lyrics Download Now!!!

Close Icon
   
Contact Info     Search Song Lyrics

മകനെ മകളെ ഭയം വേണ്ട

മകനെ മകളെ ഭയം വേണ്ട
മനമേ വ്യാകുലം ഇനി വേണ്ട
ഭാരത്താൽ ഹൃദയം കലങ്ങേണ്ട
മരണത്തെ ജയിച്ച എന്നേശുവുണ്ട്(2)

പാപം മത്സരം പെരുകുന്നു
ദൈവത്തെ മറന്നവർ പുകഴുന്നു
ലോകത്തിൽ പരിഹാസം ഉയരുന്നു
യേശുവിൻ സ്നേഹം തേടുന്നു(2)

ശത്രു തൻ ഭീതിയെ മുഴക്കുന്നു
വ്യാധികൾ ചുറ്റിലും പടരുന്നു
മരണം ഭൂവതിൽ ഏറിടുന്നു
യേശുവിൽ പ്രത്യാശ ഉയരുന്നു(2)

പ്രാർത്ഥന ശബ്ദം കുറയുന്നു
കഷ്ടവും നഷ്ടവും പെരുകിടുന്നു
ഭീതിയാൽ മനുജർ ഓടിടുന്നൂ
യേശു താൻ ശാന്തിയെ പകരുന്നു(2)

ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു
സകലവും നന്മക്കെന്ന് അറിയുന്നു
കർത്തൻ കാഹളം മുഴങ്ങിടാറായി
ഉണരുക ഉണരുക തിരുസഭയേ(2)

മൽപ്രാണനായകനേ മാ കൃപാ സിന്ധോ
മഹത്വപ്രഭു മരിച്ച ആശ്ചര്യക്രൂശിൽ നോക്കി ഞാൻ
Post Tagged with


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.